Покана за участие

Ние сме учени от Международния Консорциум по краниосиностози. Ръководител е проф. д-р Симеон Бояджиев. Нашето изследване включва изучаване на причините за краниосиностозата, като основната цел е да се идентифицират гените и факторите на околната среда, причиняващи това състояние.


За нас интерес представляват семейства с поне едно дете с краниосиностоза. Ако те се съгласят да участват, всеки член на семейството ще трябва да подпише формуляр за информирано съгласие. Ние ще организираме провеждането на клинично изследване и ще вземем кръвни проби от детето и неговите/нейните биологични родители. Тези проби ще бъдат съхранявани така, че ние няма да имаме нужда от нови проби в бъдеще. Семействата няма да имат директна полза, но се надяваме, че след като установим причините за краниосиностозата, някой ден ще бъдем в състояние да осигурим по-добри грижи за пациентите с това заболяване. Резултатите от нашето изследване ще бъдат публикувани, но участниците ще бъдат кодирани чрез идентификационен номер и ще останат анонимни.


Семействата ще бъдат поканени да участват в анкета с цел изясняване факторите на околната среда, които биха могли да причинят краниосиностоза. Отговорите в попълнения въпросник ще бъдат съхранявани конфиденциално. Участието в изследването е напълно безплатно.


Относно въпроси или уреждане на подробностите по вашето участие в проекта моля да се свържете с проф. д-р Емил Симеонов (+359888 308 773; SIMEONOV.emilg@Gmail.com ) или с надежда Янева (+359878 233 416; nadeyaneva@Gmail.com )