• D&D Lab team

Mục đích

Dưới sự chỉ đao của Tiến sĩ Oanh Meyer, Phòng Nghiên Cứu về Sự Đa Dạng và Khác biệt muốn tìm hiểu về cách tốt nhất để ứng phó với các loại bệnh liên quan đến trí nhớ, cách chăm sóc cho người bị bệnh liên quan đến trí nhớ, và những vấn đề khác mà người lớn tuổi và gia đình họ đang gặp phải. Dân số của chúng ta trở nên già hơn và ngày càng đa dạng, do đó chúng ta cần hiểu những yếu tố cá nhân và xã hội ảnh hưởng như thế nào đến người bị suy giảm trí nhớ, cũng như đến người thân trong gia đình săn sóc họ. Mục tiêu của Tiến sĩ Meyer và nhóm làm việc của là biến nghiên cứu thành những biện pháp can thiệp dành cho cộng đồng, phù hợp về mặt văn hoá để giúp người bị suy giảm trí nhớ và người thân trong gia đình săn sóc họ.

Nghiên cứu dành cho người Việt đang săn sóc cho thân nhân

Tiến sĩ Oanh Meyer và nhóm làm việc của hiện đang tìm kiếm những người Việt đang săn sóc cho người thân trong gia đình bị những bệnh liên quan đến trí nhớ. Đây là một chương trình mới, được phát triển để giúp người săn sóc học cách chăm sóc người thân trong gia đình và chăm sóc chính bản thân mình tốt hơn. Người săn sóc sẽ nhận được kiến thức hữu ích về chứng suy giảm nhận thức và mất trí nhớ, đồng thời được quà tặng cho thời gian họ tham gia chương trình. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tham gia chương trình, vui lòng liên hệ với Tiến sĩ Oanh Meyer tại olmeyer@ucdavis.edu hoặc gọi số 916-734-5218, hoặc liên hệ với Thụy Đỗ tại thuy@asianresources.org hoặc gọi số 916-454-1892. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Viện quốc gia về Lão hóa (National Institute on Aging) và Hiệp hội Alzheimer (Alzheimer’s Association).